expirenza
      POŁĄCZ MNIE →
×
ОФЕРТА
EXPIRENZA TIPS POLAND
м. Варшава 28 листопада 2022 р.

Інтернет-портал https://expirenza.tips/pl та https://eu.expirenza.tips (Nazwa firmy - Oleksandr Gudkov, NIP 7011108590), надалі «Агент», з одного боку пропонує цю оферту, та Фізичні особи, надалі «Отримувач» та «Клієнт» або «Гість», з іншого боку, разом далі – «Сторони», акцептують цю оферту про наступне:

1. Терміни та визначення
Оферта – публічна пропозиція Агента, адресована будь-якій фізичній особі, яка досягла віку цивільної дієздатності, що працює в сфері обслуговування населення, ресторанного господарства та послуг, є відвідувачем зазначених закладів може акцептувати цю оферту на умовах, що містяться в оферті.
Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом та Гостем умов оферти.
Сервіс – електронний сервіс https://expirenza.tips/pl та https://eu.expirenza.tips, що дозволяє Клієнтам перераховувати грошові кошти одержувачам. Право користуватися Сервісом на території всього світу, без права переробки чи іншої переробки, без права поширення надається безкоштовно.
Одержувач (одержувач чайових) – фізична особа (працівник сфери обслуговування), яка акцептувала цю оферту, і є одержувачем коштів, що перераховуються Клієнтами.
Клієнт (Гість) – особа, яка здійснює грошове перерахування Одержувачу, й акцептувала оферту.
Грошові кошти (кошти) – EUR (Євро) офіційна валюта країн Європейського союзу, PLN (Злотий) національна валюта Польщі.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
2.1. Агент забезпечує транзитний рух коштів від Клієнта до Одержувача, а Одержувач зобов'язується прийняти такі кошти.
2.2. У відносинах із Клієнтом Агент діє від імені і за рахунок Одержувача.
2.3. Одержувач гарантує, що має право отримувати грошові кошти.
2.4. Акцептом оферти Одержувачем є факт реєстрації Одержувача в сервісі, в тому числі зазначення Одержувачем в Сервісі своїх даних. Здійснення вказаних дії Одержувачем є його акцептуванням оферти та приєднанням до неї як до договору.
2.5. Акцептом оферти Клієнтом є факт здійснення платежу у сервісі. Здійснення вказаних дії Клієнтом є його акцептуванням оферти та приєднанням до неї як до договору.
2.6. Вартість послуг Агента може становить згідно обраного тарифу 0.1% до 6.0% від суми перерахованої на користь Одержувача, які Агент утримує самостійно.
2.7. Агент може надавати доступ Одержувачу до сервісу https://expirenza.tips/pl, https://eu.expirenza.tips та вести розрахунок у формі щомісячної абонентської підписки згідно тарифів Агента. Одержувач має право у будь-який момент відписатися від щомісячного тарифу з можливістю закриття доступу до персонального кабінета у сервісу https://expirenza.tips/pl та https://eu.expirenza.tips

3. РЕЄСТРАЦІЯ У СЕРВІСІ. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ОТРИМУВАЧА
.1. Реєстрацією у Сервісі є дії Одержувача, пов'язані із заповненням обов’язкових реєстраційних даних.
3.2. Одержувач зобов'язується при реєстрації надати достовірну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. В іншому випадку Агент має право на свій розсуд відмовити Одержувачу в реєстрації або видалити відповідний обліковий запис.
3.3. Агент залишає за собою право в будь-який момент запросити від Одержувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Агента, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
3.4. Одержувач зобов'язується використовувати обліковий запис особисто. Передача доступу до свого облікового запису третім особам заборонена.
3.5. Одержувач зобов'язаний негайно повідомити Агента про випадки несанкціонованого доступу до облікового запису Одержувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності облікового запису. З метою безпеки Одержувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи в сервісі.

4. Права та обов'язки сторін
4.1. Одержувач зобов'язується:
4.1.1. Не здійснювати дії, прямо або опосередковано спрямовані на примушування Клієнтів до перерахування грошових коштів всупереч їх волі та бажання;
4.1.2. Дотримуватися вимог оферти;
4.1.3. При наявності претензій протягом 3 (трьох) календарних днів пред'явити їх Агенту.
4.1.4. Надати справжні та дійсні дані для здійснення перерахування на адресу Одержувача.
4.2. Агент зобов'язується:
4.2.1. Приймати і обробляти платежі, здійснені на користь Одержувача;
4.2.2. Забезпечити перерахування Одержувачу грошових коштів, в тому числі за участю третіх осіб, залучених Агентом, які по відношенню до Одержувача є платниками;
4.2.3. Грошові кошти, що перераховуються Одержувачу, не є винагородою і доходом Агента, за винятком комісії;
4.2.4. У повному обсязі і в строк виконувати свої зобов'язання;

5. ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН
5.1. Відносини за акцептованою офертою можуть бути припинені за ініціативою однієї зі Сторін та з інших підстав, передбачених офертою, а також чинним законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. За порушення умов оферти Сторони несуть відповідальність, встановлену офертою та чинним законодавством.
6.2. Сукупний розмір відповідальності Агента, включаючи розмір штрафних санкцій (неустойки, пені, штрафу) та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом або претензією щодо оферти або її виконання, обмежується сумою у 1000,00 PLN. (одну тисячу польських злотих, 00 копійок).
6.3. Агент не несе відповідальності за: збитки і/або упущену вигоду Одержувача та/або Гостя та/або третіх осіб при користуванні Сервісу або неможливості такого використання незалежно від того, міг Агент передбачити можливість таких збитків чи ні; будь-які затримки, переривання, збитки або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Агенту; проблем при передачі даних або з'єднання, що сталися не з вини Агента.
6.4. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), до яких відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ в силу законодавчих актів, урядових постанові і розпоряджень державних органів, прямо або побічно забороняють зазначені в цій оферті види діяльності, що перешкоджають здійсненню Сторонами своїх функції за цією офертою та інших обставин, що не залежать про т волевиявлення Сторін, вони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, якщо протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту настання таких обставин і при наявності зв'язку Сторона, яка постраждала від їх впливу, доведе до відома іншої Сторони інформацію про те, що трапилося, а також докладе всіх зусиль для якнайшвидшої ліквідації наслідків форс-мажорних обставин.
6.5. Сторони погоджуються з тим, що ніяке програмне забезпечення не вільно від помилок. Сервіс надається зі стандартними для всіх Клієнтів, Одержувачів і Гостей функціями на загальноприйнятому у світовій практиці принципі «таким, яким він є» ( «as is»). Агент не надає жодних гарантій, неявних або інших, що програмне забезпечення буде відповідати вимогам або очікуванням Одержувача і Гостей, буде відповідати цілям і задачам Одержувача і Гостей.
6.6. Клієнт погоджується з тим, що для роботи з програмним забезпеченням Одержувачу необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) і обладнання (персональні комп'ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене і надане третіми особами, і Агент не несе відповідальність за якість їх роботи.
6.7. Одержувач гарантує, він не копіюватиме, не змінювати, не перекладатиме, не декомпілюватиме, не аналізуватиме, не переконструюватиме або яким-небудь іншим способом не робитиме спроби переводити об'єктний код програмного забезпечення в форму, зрозумілу людині, або проводити будь-які похідні дії, а також не дозволяти нікому робити вищезазначене, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.
6.9. У разі втрати і (або) розголошення Одержувачем логіна і пароля доступу до Сервісу, Одержувач самостійно несе ризик можливих несприятливих для нього наслідків.
6.10. Сторони погоджуються з тим, що Агент не несе відповідальності за збої в роботі платіжних систем, які безпосередньо здійснюють грошові перекази.
6.11. Агент не має доступу та не обробляє будь-які дані банківських карт Клієнтів і Одержувачів або будь-яку іншу інформацію, що становить предмет банківської таємниці, і тим більше не зберігає подібні дані. Обробкою введення даних карт, проведенням самих платежів займаються платіжні системи. На стороні Агента зберігається виключно некритична інформація про проведені транзакції - сума, час транзакції, статус і можливо розташування Клієнта і Одержувача в момент проведення платежу.

7. ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ПЛАТЕЖІВ, ІНШЕ
7.1. Всі платежі проводяться платіжними системами, інформація про яких в тій чи іншій мірі розміщена в сервісі.
7.2. Безпека обробки Інтернет-платежів гарантує платіжна система. Всі операції з платіжними картами відбуваються відповідно до вимог Visa International та MasterCard WorldWide.
7.3. Застосовним правом до відносин, пов'язаних або випливають з дії оферти, є право України.
7.4. Умови оферти стають обов’язковими для Сторін із моменту акцепту умов оферти Одержувачем та/або Гостем.
7.5. Агент залишає за собою право внести зміни в умови оферти та/або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Агентом змін до оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту оферти в сервісі.

8. ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
Повернення грошових коштів «Отримувача» та «Клієнта» здійснюється EXPIRENZA TIPS POLAND у відповідності з умовами публічної оферти тільки в разі, якщо «Отримувач» оформив відповідний дозвіл, а також надав необхідну кількість коштів для повернення. В іншому випадку повернення коштів «Отримувач» здійснює самостійно.

Для оформлення повернення Вам необхідно: Написати лист звернення на електрону адресу: finance@expirenza.com (Термін розглядання заяви – 2 робочих дні) надати номер власного карткового рахунку. За поверненням коштів може звернутися тільки «Клієнт» та «Отримувач», дані якого вказані в транзакції.

Повернення коштів проводиться EXPIRENZA TIPS POLAND в безготівковій формі на картковий рахунок заявника протягом одного банківського дня з моменту підтвердження повернення з боку «Отримувача» та ануляції транзакції. Повернення коштів готівкою не проводиться.

Увага! Комісія банку, сервісний збір та плата за інші послуги EXPIRENZA TIPS POLAND, не повертаються.

9. РЕКВІЗИТИ АГЕНТА
У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за телефоном:
+48 737 642 856
Або напишіть запит на finance@expirenza.com
Графік роботи: 09:00 до 21:00 (понеділок - п'ятниця) / с 10:00 до 18:00 (Сб - Нд)
Адреса: Poland, Warsaw, Leona Kruczkowskiego 4, numer lokalu 21, 00 - 412